Dwupokrewniak obrzeżony

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: workowce
rząd: próchnilcowce
rodzina: próchnilcowate
charakterystyka: niejadalny, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Dwupokrewniak obrzeżony[1]
inne nazwy polskie: Ø
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Biscogniauxia marginata
synonimy łacińskie: Ø

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Ø
aktualna klasyfikacja: 1979 r.
powszechność w kraju: Ø
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Europie i Ameryce Północnej
sezon: grzyb jesienny
okres występowania: sierpień – październik
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: brak
zapach ogólny: brak
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: od półkolistego, gruzełkowatego (młode owocniki) do spłaszczonego, walcowatego, wklęśniętą kolistą ścianką (starsze owocniki)[1], wypukło-dyskoidalny, kulisty, wklęsły, płaski, okrągły lub owalny
część główna owocnika – kolor: od ochrowego (młode owocniki) do szarobrunatnego, czarnego (starsze owocniki)
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 3 – 10(max 30)[3] mm
owocnik – wysokość: 3 – 5 mm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: wyraźnie uniesiony w stosunku do reszty owocnika, szorstki
brzeg – kolor: kolor owocnika
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: od skórzastej (młode owocniki) do twardej, pokrytej wypustkami – ujściami otoczni (starsze owocniki)[1], matowa
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: twardy, kruchy, zdrewniały
miąższ – kolor: czarniawy, czarny, ciemny
miąższ zapach: niewyraźny, brak
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ smak: niewyraźny, brak
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: nie
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon powierzchnia: Ø
trzon tendencja do pękania: Ø
trzon wzór na powierzchni: Ø
trzon kolor: Ø
trzon średnica: Ø – Ø cm
trzon wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona kolor: Ø
osłona pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony rozmieszczenie: Ø
resztki osłony trwałość: Ø
resztki osłony kolor: Ø
resztki osłony wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu trwałość: Ø
osłona hymenoforu kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: nie
pierścień – kształt: Ø
pierścień trwałość: Ø
pierścień kolor: Ø
pierścień wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: nie
pochwa – kształt: Ø
pochwa kolor: Ø
pochwa średnica: Ø – Ø cm
pochwa wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: nie
mleczko kolor: Ø
mleczko smak: Ø
mleczko gęstość: Ø
mleczko obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: nie
gutacja kolor: Ø
gutacja obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: gatunek o w miarę niezmiennym kształcie
zmienność koloru: gatunek o w miarę niezmiennej barwie
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: pojedynczo lub w grupie(najczęściej)
wielkość grupy: liczna
kształt grupy: skupisko, gromada, owocniki nie przylegają do siebie
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże rodzaj: drewno (leżące, martwe gałęzie drzew i krzewów liściastych, kłody, został także odnotowany na drewnie żywym[2])
podłoże właściwości: wybiera drewno okorowane lub przebija się przez korę
integralność owocnika z podłożem: dojrzałe owocniki dosyć łatwo dają oderwać się od podłoża[1], całą powierzchnią przyrośnięty do podłoża
siedlisko:
terytorium ogólne: Ø
siedlisko właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Różowate, Jesion, Buk
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: sierpień – październik, ale owocniki można spotkać przez cały rok
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – kształt: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: brunatny, czarny
zarodniki – kształt: szeroko-elipsoidalne, owalne, niekiedy prawie kuliste, z dużą kroplą tłuszczu
zarodniki – powierzchnia: gładkie
zarodniki – kolor: czarniawo-brązowy, brązowawe, brunatne
zarodniki – wymiary: 12 – 14,5(max 16,5) × 8 – 12,5(max 13,5) μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Dwupokrewniak obrzeżony w początkowej fazie rozwija się pod korą żywiciela, po czasie przebiją ją i ujawnia dojrzałe, czarne owocniki.
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Biscogniauxia granmoi
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Biscogniauxia nummularia
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
gatunek podobny:
nazwa polska: Dwupokrewniak prosty
nazwa łacińska: Biscogniauxia simplicior
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Hypoxylon cercidicola
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Lopadostoma fagi
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Melogramma spiniferum
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
[1] źródło: http://atlasflory.type.pl/biscogniauxia_marginata.htm
[2] źródło: https://www.cabidigitallibrary.org/doi/abs/10.1079/DFB/20173373951
[3] źródło: https://www.123pilzsuche-2.de/daten/details/GerandeterRindenkugelpilz.htm

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.0

Prawa autorskie.