Guzoczyrka rozpostarta

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: szczeciniakowce
rodzina: szczeciniakowate
charakterystyka: niejadalny, pospolity, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Guzoczyrka rozpostarta
inne nazwy polskie: Czyreń kropkowany, Czyreń rozpostarty
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Fomitiporia punctata
synonimy łacińskie: Fuscoporia punctata (1948), Phellinus punctatus (1942), Polyporus punctatus (1874), Poria punctata (1882)

nazwa angielska: Elbowpatch crust
określenie nazwy polskiej: Komisja ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów PTM, 2021 r.
pierwsza klasyfikacja: Petter Adolf Karsten, 1882 r.
aktualna klasyfikacja: William Alphonso Murrill, 1947 r.
powszechność w kraju: pospolity
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
Ø
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Europie, Azji i na Nowej Zelandii
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: łatwe
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: od płaskiego (młode owocniki) do poduchowatego, wypukłego (starsze owocniki)
część główna owocnika – kolor: od cynamonoworudego do kasztanowobrunatnego, umbrowy, tabaczkowy
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 2 – 30 cm
owocnik – wysokość: 0,2 – 2,5(max 3) cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt:  puszysto filcowaty (młode owocniki)
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: nierówna, falista
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: tak, mocno i głęboko popękana (starsze owocniki) [2]
hymenofor:
hymenofor – typ: rurkowy
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: może występować do 10 warstw rurek, jedna na drugiej [1]
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: od brązowego (młode owocniki) do szarobrązowego (starsze owocniki)
hymenofor – wysokość: 5 – 6 mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: skośne ujścia(najczęściej), nieco pleśniejące [1], pory bardzo drobne, regularne, owalne, ostrza gładkie
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: 0,08 – 0,15 mm
miąższ:
miąższ – kształt: bardzo łykowaty, mocny [1], bardzo cienki, twardy, zdrewniały
miąższ – kolor: czerwonobrązowy, rdzawo-cynamonowy
miąższ – zapach: niewyczuwalny[2], lekko grzybowy[3]
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ – smak: niewyczuwalny[2], kwaskowy[3]
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: 0,5 – 1 mm
trzon:
trzon – występowanie: Ø
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: gatunek o nieco zmiennym kształcie
zmienność koloru: gatunek o w miarę niezmiennej barwie
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: pojedynczo(najczęściej) lub w grupie
wielkość grupy: dwa, trzy owocniki
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: pasożyt, saprotrof
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno (żywe drewno zdrowych drzew liściastych, bardzo rzadko iglastych)
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: ściśle przylega do podłoża
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, zarośla, łęgi, lasy mieszane
siedlisko – właściwości: wzdłuż rzek i potoków
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Ø
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Wierzba, Olsza szara, Grab, Leszczyna, Jesion wyniosły, Topola osika, Dąb, Bez, Wiąz
okres rozwoju:
czas życia: owocniki wieloletnie
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały[2]
zarodniki – kształt: okrągławe, z jednej strony zaostrzone, o grubych ścianach
zarodniki – powierzchnia: Ø
zarodniki – kolor: hialinowe lub brązowawe
zarodniki – wymiary: 6 – 8 × 5 – 7 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Wieloletnie okazy mogą dochodzić nawet do 2 m długości i 2,5 cm grubości. [2]
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Guzoczyrka rozpostarta jest jednym z groźniejszych pasożytów drzew liściastych. Rozwija się na żywym drzewie (zakażenie zarodnikami następuje głównie przez rany) i jeszcze przez wiele lat po jego śmierci. Powoduje białą zgniliznę drewna. Początkowo drewno zaatakowanego przez niego drzewa jaśnieje, później bieleje i mięknie. [1] Może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, jeśli zainfekowane drzewo nie zostanie wykryte na czas – jest realne zagrożenie przewrócenie się zainfekowany a tym samym osłabionego drzewa lub spadnięcia gałęzi.
zapobieganie chorobom grzybowym
Zapobieganie polega na unikaniu zranień drzewa, usuwaniu obumierających gałęzi. [1]
zwalczanie chorób grzybowych
Zwalczenie choroby polega na wycinaniu zakażonych drzew i odkażaniu ran. [1]
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Czyreń gładki
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: powierzchnia spękana, pokryta guzkami i brodawkami, kolor szary do szaroczarnego
gatunek podobny:
nazwa polska: Czyreń muszlowy
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: ciemnobrązowy, często porośnięty mchami
[1] źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzoczyrka_rozpostarta
[2] źródło: http://atlasflory.type.pl/phellinus_punctatus.html
[3] źródło: https://www.jezioro.com.pl/przyroda/index/grzyby/view/grzyby/q/p/item/862

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.1

Prawa autorskie.