Hełmówka mszarowa

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: Ø
klasa: pieczarniaki
rząd: pieczarkowce
rodzina: podziemniczkowate
nazwa polska: Hełmówka mszarowa
inne nazwy polskie: Bedłka mszarowa, Bedłka rokietowa, Hełmówka rokietowa
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Galerina hypnorum
synonimy łacińskie: Agaricus bryorum (1874), Agaricus hypnorum (1789), Agaricus hypnorum (1801), Agaricus hypnorum (1805), Agaricus hypnorum (1821), Agaricus hypnorum (1876), Conocybe bryorum (1912), Galera bryorum (1887), Galera calyptrospora (1926), Galera hypnorum (1871), Galera hypnorum (1899)

nazwa angielska: Moss bell
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 2003 r.
pierwsza klasyfikacja: Franz de Paula von Schrank, 1789 r.
aktualna klasyfikacja: Robert Kühner, 1935 r.
powszechność w kraju: pospolity
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji i Australii
sezon: grzyb letni, jesienny
okres występowania: maj – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: przypominający mąkę
zapach ogólny: przypominający mąkę
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: kapeluszowy blaszkowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: od stożkowato-dzwonkowatego (młode owocniki) do łukowatego (starsze owocniki)
część główna owocnika – kolor: od żółtawego do cynamonowobrązowego, miodowobrązowy
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 0,4 – 1,8(max 2) cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: ostry
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: silnie prążkowana, gładka, nieco lepka, błyszcząca
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: blaszkowaty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: blaszki wybrzuszone, często połączone żyłkami
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: rdzawobrązowy
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: cienki
miąższ – kolor: białawy
miąższ – zapach: przypominający mąkę
miąższ – siła zapachu: silny
miąższ – smak: przypominający mąkę
miąższ – siła smaku: silny
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: walcowaty, smukły
trzon – struktura: Ø
trzon – powierzchnia: oszroniona w górnej części
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: żółtobrązowy z białymi włókienkami
trzon – średnica: 0,5 – 3 mm
trzon – wysokość: 0,7 – 7 cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
podstawa trzonu – kolor: nieco poszerzona
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: w dni suche owocniki bledną
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: Ø
podłoże:
podłoże – rodzaj: Ø
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy iglaste, lasy liściaste, lasy mieszane, torfowiska, polany, mszary, bagna
siedlisko – właściwości: rośnie wśród mchów, miejsca wilgotne i zacienione
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Ø
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: dni deszczowe
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: rdzawo-brązowy, żółtobrązowy
zarodniki – kształt: Ø
zarodniki – powierzchnia: gładka, drobno brodawkowata
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 7,5 – 10,5(max 12) × 4,5 – 6 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Hełmówka pajęczynowata
nazwa łacińska: Galerina sahleri
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.2

Prawa autorskie.