Kisielnica kędzierzawa

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: uszakowce
rodzina: kisielnicowate
charakterystyka: niejadalny, powszechny, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Kisielnica kędzierzawa
inne nazwy polskie: Kisielec brodawkowany, Kisielec kędzierzawy, Kisielec przypłaszczony, Wypotek gruczołkowaty, Wypotek gruczołkowy
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Exidia nigricans
synonimy łacińskie: Exidia applanata (1832), Exidia neglecta (1888), Exidia plicata (1839), Exidia tenax (1879), Tremella cinerea (1851), Tremella faginea (1895), Tremella nigra (1851), Tremella plana (1780)

nazwa angielska: Witches’ butter, Warlock’s Butter
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 1998 r.
pierwsza klasyfikacja: William Withering, 1776 r.
aktualna klasyfikacja: Peter Roberts
powszechność w kraju: powszechny
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Europie i Nowej Zelandii oraz w niektórych częściach Ameryki Północnej
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: brak
zapach ogólny: brak
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: łatwe
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: galaretowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: od kulistego lub miseczkowatego (młode owocniki) do mózgowato-pofałdowanego (starsze owocniki), poduszeczkowaty, owocniki pozrastane ze sobą
część główna owocnika – kolor: od szarego do czarnego, smolisto-czarny, ciemnogranatowy[2]
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 0,3 – 2,5(max 3) cm
owocnik – wysokość: 0,5 – 2 cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: Ø
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: delikatnie punktowana, błyszcząca
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: gładki
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: galaretowaty
miąższ – kolor: od brązowego do czarnego
miąższ – zapach: brak[1], lekko grzybowy[2], mdły[3]
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ – smak: brak, mdły[3]
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: nie
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: niezmienny
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: owocniki pozrastane ze sobą
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno (martwe drewno drzew liściastych, drewno stojące oraz leżące na ziemi, pnie, gałęzie, drewno pozbawione kory, na korze, miejsca cięcia)
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: mocno przylegający do podłoża[2]
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, parki, ogrody
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: pospolity na niżu oraz w dolnych partiach górskich
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Dąb, Buk, Leszczyna, Jesion, Grab, Brzoza
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: preferuje miesiące chłodne i wilgotne
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały
zarodniki – kształt: cylindryczne, wygięte
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: bezbarwny
zarodniki – wymiary: 9,5 – 23 × 3,5 – 7 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Owocniki Kisielnicy kędzierzawej zawsze są ze sobą pozrastane i tworzą jedną, dużą, pofałdowaną masę. Taka masa może mieć szerokość nawet 30 cm. [2]
W dawnej Anglii gatunek ten nazywano Masłem czarownic w Szwecji zaś Masłem trolli. W Anglii wierzono, że jest to masło rozrzucane przez czarownice nocą. Ponieważ czarownice kojarzone były ze złem i szpetotą, również ich masło było czarne, brzydkie i szpetne. [1]
Cechą kisielnic jest to, że w zależności od warunków zewnętrznych mogą one wysychać, a kontynuować wzrost po ponownym nawilżeniu.
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Kisielnica smołowata
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: owocniki mniejsze i płaskie, występuje na drewnie drzew iglastych
gatunek podobny:
nazwa polska: Kisielnica trzoneczkowa
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: talerzykowate owocniki, pokryte kolcami
[1] źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kisielnica_k%C4%99dzierzawa
[2] źródło: https://www.jezioro.com.pl/przyroda/index/grzyby/view/grzyby/q/k/vl/block/page/23/item/847
[3] źródło: https://www.myko.cz/myko-atlas/Exidia-nigricans/

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.1

Prawa autorskie.