Kisielnica wierzbowa

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: uszakowce
rodzina: uszakowate
charakterystyka: niejadalny, sporadyczny, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Kisielnica wierzbowa
inne nazwy polskie: Kisielec wierzbowy
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Exidia recisa
synonimy łacińskie: Tremella sagarum (1782), Peziza gelatinosa (1790), Tremella boletiformis (1812), Tremella recisa (1813), in Sturm, Tremella salicum (1822), Bulgaria recisa (1826), Exidia gelatinosa (1830), Exidia straminea (1851)

nazwa angielska: Amber Jelly, Willow Jelly, Amber Jelly Roll
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 1999 r.
pierwsza klasyfikacja: L.P.Fr. Ditmar, 1813 r.
aktualna klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1822 r.
powszechność w kraju: sporadyczny
trend liczebności w kraju: rosnący
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
V – narażone, zagrożone wyginięciem
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: wystepuje w Europie, północnej Azji i Ameryce Północnej
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: niewyraźny
zapach ogólny: niewyraźny
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: łatwe
cechy wyróżniające: bursztynowa barwa, wierzbowe podłoże, podmokłe siedlisko
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: galaretowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: kulisty, stożkowaty (odwrócony stożek), u nasady często jamkowato-pofałdowany, galaretowato-miękki [1], delikatne owocniki, często pofałdowane
część główna owocnika – kolor: od żółtobrązowego, bursztynowego (młode owocniki) do czerwonobrązowego, ciemnego (starsze owocniki)
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 1(min 0,5) – 4 cm
owocnik – wysokość: 1(min 0,5) – 2 cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: Ø
brzeg – kolor: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: górna (zarodnikowa) – gładka, błyszcząca, drobnoziarnista, dolna – gładka, matowa
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: gładki
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: miękki, galaretowaty
miąższ – kolor: Ø
miąższ zapach: niewyraźny
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ smak: niewyraźny
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak lub nie (owocniki umieszczone są punktowo do podłoża co często można określić mianem trzonu)
trzon – typ: centryczny lub ekscentryczny
trzon – kształt: krótki
trzon – struktura: Ø
trzon powierzchnia: Ø
trzon tendencja do pękania: Ø
trzon wzór na powierzchni: Ø
trzon kolor: Ø
trzon średnica: Ø – Ø cm
trzon wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona kolor: Ø
osłona pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony rozmieszczenie: Ø
resztki osłony trwałość: Ø
resztki osłony kolor: Ø
resztki osłony wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu trwałość: Ø
osłona hymenoforu kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: nie
pierścień – kształt: Ø
pierścień trwałość: Ø
pierścień kolor: Ø
pierścień wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: nie
pochwa – kształt: Ø
pochwa kolor: Ø
pochwa średnica: Ø – Ø cm
pochwa wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: nie
mleczko kolor: Ø
mleczko smak: Ø
mleczko gęstość: Ø
mleczko obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja kolor: Ø
gutacja obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: w czasie suszy i mrozów kurczy się nawet do grubości około 1 mm, ale po opadach ponownie wraca w pełni sił do życia
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: od kilku do kilkunastu owocników
kształt grupy: owocniki sąsiadują ze sobą
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże rodzaj: drewno (uschłe ale nie opadłe gałązki drzew i krzewów liściastych)
podłoże właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, lasy mieszane, zarośla
siedlisko właściwości: tereny podmokłe, bagienne, nad potokami, zbiornikami wodnymi, często na wysokości oczu
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Wierzba biała, Wierzba iwa, Wierzba szara, Wierzba krucha, Lipa, Olsza szara, Olsza czarna Czereśnia ptasia, Topola osika [1]
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: styczeń – grudzień
pora wzrostu: okresy dużej wilgotności, dni chłodne
hymenium:
hymenium – kształt: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały
zarodniki – kształt: cylindryczno-allantoidalne
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: półprzezroczyste
zarodniki – wymiary: 14(min 10) – 15(max 17) × 2,5 – 4 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø

galeria obrazująca hymenofor

informacje
ciekawostki
Owocniki Kisielnicy wierzbowatej oglądane pod światło przypominają swą barwą i intensywnością bursztyny.
Owocniki tego gatunku w czasie suszy i mrozów kurczą się nawet do grubości 1 mm, ale po opadach ponownie wracają w pełni sił do życia.
Niektóre, nieliczne, źródła podają, że gatunek ten rośnie także na gałązkach drzew żywych.[2]
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Kisielnica wierzbowa znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, ze statusem V (narażone, zagrożone wyginięciem), ale raczej nie jest z nim tak źle bo wiele osób zgłasza jego stanowiska.
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø

galeria obrazująca gatunki podobne, najczęściej mylone

[1] źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kisielnica_wierzbowa
[2] źródło: https://www.mycoquebec.org/bas.php?l=r&nom=Exidia%20recisa%20/%20Exidie%20obconique&post=Exidia&gro=109&tag=Exidia%20recisa

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.0

Prawa autorskie.