Kubianka kotkowa

kategoria: grzyb
rodzina: twardnicowate
nazwa polska: Kubianka kotkowa
inne nazwy polskie: Ø
nazwa łacińska: Ciboria amentacea
inne nazwy łacińskie: Hymenoscyphus amentaceus (1887), Peziza amentacea (1804), Rutstroemia amentacea (1871)
autor nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Giovanni Battista Balbis, 1804 r.
aktualna klasyfikacja: Karl Wilhelm Gottlieb Leopold Fuckel, 1870 r.
powszechność: pospolity
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
handel: Ø
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: 
Ø
kategoria smaku: 
Ø
wyjątki zastosowania: 
Ø
okres występowania: luty – kwiecień
okres maksymalny: styczeń – maj
gatunek wieloletni: Ø
uprawa: Ø
opis
owocnik – typ: askokarp, czarkowaty
owocnik – kształt: czarkowaty, miseczkowaty, kielichowaty, od niemal zamkniętego pucharku na wydłużonej nóżce (młode owocniki) do otwartej, nieco wypłaszczonej czarki (starsze owocniki)
owocnik – powierzchnia: wewnętrzna, zarodnikowa warstwa gładka, zewnętrzna oszroniona, brzeg owłosiony, frędzelkowaty (niekiedy gładki ale tylko w przypadku bardzo młodych owocników[3]), niekiedy popękany i falisty (starsze owocniki)
owocnik – kolor: od białokremowego do płowobrązowawego
owocnik – średnica: 0,5 – 1(1,5) cm
owocnik – wysokość: Ø – 3(5,5[3]) cm
hymenofor – typ: gładki
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: cienki, zakrzywiony
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – kolor: kolor kapelusza, nieco jaśniejszy u podstawy
trzon – średnica: 0,2 – 1(2) mm
trzon – wysokość: 0,5 – 3(5[3]) cm
miąższ – kształt: woskowaty[2]
miąższ – kolor: Ø
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: niewyraźny
miąższ – smak: niewyraźny, łagodny[1]
pierścień: Ø
pochwa: Ø
mleczko: Ø
gutacja: Ø
higrofaniczność: Ø

podłoże: drewno (ubiegłoroczne kotki/okwiecie Olszy lub Wierzby [1] i bardzo rzadko Leszczyny, Topoli)
sposób odżywiania: Ø
terytorium: miejsca wilgotne
gatunek organizmu sąsiadującego: Ø
gatunek organizmu będącego podłożem: Olsza (najczęściej), Wierzba, Leszczyna, Topola (bardzo rzadko) [2]
gatunek organizmu tworzącego symbiozę mikoryzową: Ø
gatunek organizmu będącego żywicielem: Ø
występowanie: w grupie[2]

zarodniki – kształt: eliptyczne, gładkie[2]
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: (6,5[2])7,5 – 13 × 4 – 6 μm
wysyp zarodników – kolor: bezbarwny
ciekawostki
Kubianka kotkowa występuje pojedynczo lub po parę sztuk na jednym okwiecie Olszy czy Wierzby.
Gatunek ten lubuje się w chłodnych porach, jego wzrost zostaje zahamowany wraz z nadejściem ciepłych dni[2].
etymologia
Ø
uwagi
Ø
właściwości lecznicze
Ø
toksyny
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
choroby grzybowe
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
wartości odżywcze
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
przepisy kulinarne
Ø

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

zapiski i ciekawostki historyczne
bibliografia
Ø
Ø
gatunek podobny
cechy odróżniające
Kubianka leszczynowa
występuje na okwiecie Leszczyny
Kubianka talerzykowata
występuje na martwych, dębowych żołędziach
Rutstroemia conformata
występuje na liściach Olszy

galeria przedstawiająca gatunki podobne, łatwe do pomylenia (o zbliżonym kształcie, kolorze)

1 źródło: https://nagrzyby.pl/atlas?id=1519
2 źródło: https://www.myko.cz/myko-atlas/Ciboria-amentacea/
3 źródło: https://www.fungipedia.org/hongos/ciboria-amentacea.html

przypisy i bibliografia

Prawa autorskie.