Łysak plamistoblaszkowy

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: pieczarkowce
rodzina: podziemniczkowate
nazwa polska: Łysak plamistoblaszkowy
inne nazwy polskie: Łysak penetrujący, Ogniówka przenikająca, Płomiennica korzeniasta
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Gymnopilus penetrans
synonimy łacińskie: Agaricus penetrans (1815), Dryophila penetrans (1886), Flammula croceolamellata (1939), Flammula penetrans (1886), Fulvidula penetrans (1937), Naucoria penetrans (1898)

nazwa angielska: Common Rustgill
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 2003 r.
pierwsza klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1815 r.
aktualna klasyfikacja: William Alphonso Murrill, 1912 r.
powszechność w kraju: pospolity
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii, a także w Maroku i na Wyspach Kanaryjskich
sezon: grzyb jesienny
okres występowania: sierpień – listopad
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: kapeluszowy blaszkowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: kapelusz od półkolistego (młode owocniki) do łukowatego, spłaszczonego (starsze owocniki), często z tępym garbem
część główna owocnika – kolor: pomarańczowordzawy, z niego jaśniejszym brzegiem i ciemniejszym, brązowo-czerwonym środkiem
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 2 – 9 cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: niepodwinięty
brzeg – kolor: jaśniejszy od reszty kapelusza, złotożółty
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: od delikatnie pilśniowej (młode owocniki) do prawie nagiej (starsze owocniki), matowy
powierzchnia – wzór: miejscami występują drobne cętki
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: blaszkowaty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: blaszki szerokie, odrywające się od trzonu (tylko starsze owocniki)
hymenofor – nasada: blaszki przy trzonie wykrojone ząbkiem
hymenofor – kolor: od żółtego (młode owocniki) do ciemniejszego, żółtordzawego lub pomarańczowobrązowego (starsze owocniki), niekiedy plamki na blaszkach (starsze owocniki)
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: Ø
miąższ – kolor: od bladego (młode owocniki) do czerwono-żółtawego (starsze owocniki), brązowy w podstawie trzonu
miąższ – zapach: Ø
miąższ – siła zapachu: niewyraźny
miąższ – smak: mniej lub bardziej gorzki
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: walcowaty, zwykle zakrzywiony
trzon – struktura: od pełnego (młode owocniki) do rurkowatego (starsze owocniki)
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: brązowawy lub brązowo-czerwony, żółty pod kapeluszem
trzon – średnica: 0,6 – 1,5 cm
trzon – wysokość: 3 – 8 cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: występuje biała grzybnia
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: tak
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: na brzegu kapelusza (młode owocniki)
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: tak, strefa pierścieniowa
pierścień – kształt: włóknista strefa pierścieniowa
pierścień – trwałość: tylko młode owocniki
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: podczas wilgotnej pogody kapelusz śliski
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: małe kępki
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno (opadłe, leżące na ziemi drewno, pnie, gałęzie, szyszki, korzenie, kora, trociny, głównie na drewnie drzew iglastych, rzadko na liściastych)
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: las iglasty, las mieszany, plac składowania drewna
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Sosna, Jodła, Kosodrzewina
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: rdzawo-brązowy
zarodniki – kształt: elipsoidalny
zarodniki – powierzchnia: brodawkowana
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 7 – 9 × 3,5 – 5 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.2

Prawa autorskie.