Maworek falisty

kategoria: śluzowiec
wielkość: mikroskopijny
typ ogólny: Ø
klasa: Myxomycetes
rząd: Physarales
rodzina: Physaraceae
charakterystyka: niejadalny, sporadyczny, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Maworek falisty
inne nazwy polskie: Ø
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Physarum bivalve
synonimy łacińskie: Angioridium sinuosum (1828), Carcerina valvata (1849), Diderma valvatum (1829), Lignydium sinuosum (1898), Physarum sinuosum (1829), Physarum sinuosum (1874), Reticularia sinuosa (1790)

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Rawson S.H., 1937 r.
aktualna klasyfikacja: Ø
powszechność w kraju: sporadyczny
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje na półkuli północnej, również w Afryce Południowej, oraz na wyspach Pacyfiku i Australii 
sezon: śluzowiec letni, jesienny
okres występowania: czerwiec – listopad
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: brak
zapach ogólny: brak
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: łatwe
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: od kulistego, prawie kulistego do wałeczkowatego, nieregularny, długie, tworzy szczelinę podłużną
część główna owocnika – kolor: szary, odcienie szarości, blady, żółtawy[2], białawy
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 0,3 – 7(max 13)[3] mm
owocnik – wysokość: 0,7 – 1 mm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: Ø
brzeg – kolor: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: zewnętrzna – chropowata, siatkowata, pokryta ziarenkami węglanu wapnia, gruba, krucha otwiera się podłużną szparą [1]
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: Ø
miąższ – kolor: Ø
miąższ zapach: brak
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ smak: brak
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: nie
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon powierzchnia: Ø
trzon tendencja do pękania: Ø
trzon wzór na powierzchni: Ø
trzon kolor: Ø
trzon średnica: Ø – Ø cm
trzon wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona kolor: Ø
osłona pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony rozmieszczenie: Ø
resztki osłony trwałość: Ø
resztki osłony kolor: Ø
resztki osłony wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu trwałość: Ø
osłona hymenoforu kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień trwałość: Ø
pierścień kolor: Ø
pierścień wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa kolor: Ø
pochwa średnica: Ø – Ø cm
pochwa wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko kolor: Ø
mleczko smak: Ø
mleczko gęstość: Ø
mleczko obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja kolor: Ø
gutacja obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: stłoczone, ciasne skupiska, ściśnięte bocznie
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof, pasożyt[4]
podłoże:
podłoże rodzaj: rośliny (żywe mszaki), drewno (martwe liście drzew liściastych, próchniejące gałązki drzew liściastych, kora)
podłoże właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste
siedlisko właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Mszaki, Olsza
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – kształt: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: czarnobrązowy[1], brązowy, czarny[2]
zarodniki – kształt: Ø
zarodniki – powierzchnia: drobno kolczasta/brodawkowata[3]
zarodniki – kolor: fioletowy[2]
zarodniki – wymiary: 8 × 10(max 11) μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Pokarmem Maworka falistego są inne śluzowce i bakterie.[4]
Niektóre atlasy opisują, że ten śluzowiec kształtem przypomina małże.
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska:  Physarum bitectum
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
[1] źródło: https://nagrzyby.pl/atlas?id=1720
[2] źródło: https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Physarum+bivalve
[3] źródło: https://sarahlloydmyxos.files.wordpress.com/2017/01/physarum-bivalve-0897.pdf
[4] źródło: https://www.123pilzsuche-2.de/daten/details/GescheiteltesZackenbaendchen.htm

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.0

Prawa autorskie.