charakterystyka:

charakterystyka
określa przydatność do spożycia, powszechność występowania, ochronę gatunkową, właściwości inne (prozdrowotne, chorobotwórcze itp.)

Prawa autorskie.