Nakorownik radełkowaty

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: szczeciniakowce
rodzina: drewniczkowate
nazwa polska: Nakorownik radełkowaty
inne nazwy polskie: Strzępkoskórka kolista, Strzępkoząb drobnopory
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Xylodon radula
synonimy łacińskie: Basidioradulum radula (1967), Hydnum radula (1818), Hyphoderma radula (1957), Radulum corallinum (1875), Radulum epileucum (1875), Radulum orbiculare (1825), Radulum orbiculare (1825), Radulum orbiculare var. junquillinum (1886), Radulum orbiculare var. luteolum (1886), Radulum orbiculare var. orbiculare (1825), Radulum quercinum var. epileucum (1959), Radulum radula (1935), Sistotrema digitatum (1801), Sistotrema radula (1825), Xylodon digitatus (1821)

nazwa angielska: Toothed Crust
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 2003 r.
pierwsza klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1818 r.
aktualna klasyfikacja: Ţura, Zmitr., Wasser oraz Spirin, 2011 r.
powszechność w kraju: częsty
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Azji (Indie, Japonia, Korea), Australazji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: płasko rozpostarty, kolisty (młode owocniki)
część główna owocnika – kolor: od białego (młode owocniki) do jasnożółtego, żółtego (starsze owocniki)
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 0,5 – 3 cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: strzępiasty
brzeg – kolor: biały
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: Ø
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: kolczasty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: kolce stożkowe, tępe, o średnicy 1 – 2 mm, powierzchnia szorstka, grudkowata
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: kolor owocnika
hymenofor – wysokość: 1 – 5 mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: dość zdrewniały, jednorodny, woskowato wodnisty
miąższ – kolor: Ø
miąższ – zapach: Ø
miąższ – siła zapachu: niewyraźny
miąższ – smak: brak
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: Ø
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: Ø
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno (martwe gałęzie, najczęściej drewno drzew liściastych, najczęściej na korze)
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: ściśle przylegający do podłoża
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste(najczęściej), lasy mieszane, lasy iglaste(rzadko), parki, ogrody
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: częściej tereny górzyste
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Wierzba, Wiśnia, Jodła(rzadko)
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: owocniki jednoroczne
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały
zarodniki – kształt: kiełbaskowaty, zarodniki cienkościenne
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 9 – 11 × 3 – 3,5 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Wywołuje białą zgniliznę drewna.
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.2

Prawa autorskie.