Paździorek ciemny

kategoria: śluzowiec
rodzina: Stemonitidaceae
nazwa polska: Paździorek ciemny
inne nazwy polskie: Ø
nazwa łacińska: Stemonitis fusca
inne nazwy łacińskie: Ø
autor nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Ø
aktualna klasyfikacja: Ø
powszechność: częsty
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
handel: Ø
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: 
Ø
kategoria smaku: 
Ø
wyjątki zastosowania: 
Ø
okres występowania: Ø – Ø
okres maksymalny: styczeń – grudzień
gatunek wieloletni: Ø
uprawa: Ø
opis
owocnik – typ: Ø
owocnik – kształt: kształt wydłużonego walca o zaokrąglonym końcu na długim trzonku
owocnik – powierzchnia: Ø
owocnik – kolor: plazmodium – biały lub żółty, zarodnie – od białego (młode owocniki) do różowego, czerwonego, ciemnobrunatnego, niemal czarnego (starsze owocniki)
owocnik – średnica: Ø – 1 mm
owocnik – wysokość: 0,5 – 2 cm
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: Ø
trzon – powierzchnia: lśniąca
trzon – kolor: czarny
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: 0,3 – 1,4 cm
miąższ – kształt: Ø
miąższ – kolor: Ø
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: Ø
miąższ – smak: Ø
pierścień: Ø
pochwa: Ø
mleczko: Ø
gutacja: Ø
higrofaniczność: Ø

podłoże: drewno (martwe drewno drzew liściastych, iglastych, pniaki, pnie, gałęzie)
sposób odżywiania: saprotrof
terytorium: lasy liściaste, lasy mieszane, bory bagienne
gatunek organizmu sąsiadującego: Ø
gatunek organizmu będącego podłożem: Ø
gatunek organizmu tworzącego symbiozę mikoryzową: Ø
gatunek organizmu będącego żywicielem: Ø
występowanie: w grupie (obok siebie, duże grupki, zlepione klastry)

zarodniki – kształt: powierzchnia delikatnie brodawkowata lub siateczkowata
zarodniki – kolor: fioletowo-brązowe
zarodniki – wymiary: 7,5 × 9(10) μm
wysyp zarodników – kolor: Ø
ciekawostki
Paździorek ciemny przechodzi przez dwa etapy życia. Pierwsze do białawe plazmodium, pełzające po podłożu w poszukiwaniu bakterii, drugie stadium to stadium zarodni – okrągława włośnia z zarodnikami na trzonku.
etymologia
Ø
uwagi
Ø
właściwości lecznicze
Ø
toksyny
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
choroby grzybowe
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
wartości odżywcze
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
przepisy kulinarne
Ø

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

zapiski i ciekawostki historyczne
bibliografia
Ø
Ø
gatunek podobny
cechy odróżniające
Paździorek rdzawy
Ø

galeria przedstawiająca gatunki podobne, łatwe do pomylenia (o zbliżonym kształcie, kolorze)

Ø

przypisy i bibliografia

Prawa autorskie.