Pieprznik szary

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek naziemny
klasa: Agaricomycetes
rząd: pieprznikowce
rodzina: kolczakowate
nazwa polska: Pieprznik szary
inne nazwy polskie: Kurka szara, Lejkowiec szary, Lisiczka szara, Stroczek szary, Stągiewka szara
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Cantharellus cinereus
synonimy łacińskie: Craterellus australis (1997), Craterellus cinereus (1825), Helvella hydrolips (1790), Merulius cinereus (1798), Merulius hydrolips (1805), Peniophora cervina (1906), Pseudocraterellus cinereus (1963), Xerocarpus cinereus (1881)

nazwa angielska: Ashen chanterelle
określenie nazwy polskiej: Barbara Gumińska oraz Władysław Wojewoda, 1968 r.
pierwsza klasyfikacja: Christiaan Hendrik Persoon, 1798 r.
aktualna klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1821 r.
powszechność w kraju: rzadki
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
Ø
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Europie oraz na północy Ameryki Północnej
sezon: grzyb letni, jesienny
okres występowania: lipiec – październik
zastosowanie ogólne: JADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: Ø
kategoria smaku:
 jadalny dobrej jakości
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: łatwe
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: kapeluszowy listewkowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: zagłębiony, lejkowaty
część główna owocnika – kolor: ciemnoszary
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 2 – 6 cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: nieregularnie faliście wygięty
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: pokryta drobnymi łuseczkami lub naga, promieniście pomarszczona
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: listewkowaty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: szary
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: cienki, zazwyczaj elastyczny
miąższ – kolor: szarobrązowy do czarniawego
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: owocowy
miąższ – siła zapachu: mocny
miąższ – smak: łagodny
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: równogruby, bocznie spłaszczony
trzon – struktura wewnętrzna: pusty
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: szaro-brązowy, jaśniejszy od kapelusza, brązowy
trzon – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
trzon – średnica: 0,5 – 1 cm
trzon – wysokość: 3 – 8 cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
podstawa trzonu – powierzchnia: Ø
podstawa trzonu – kolor: z białym nalotem
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ światła: Ø
występowanie:
występowanie – typ: Ø
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: symbiont
podłoże:
podłoże – rodzaj: gleba
podłoże – właściwości: gleba żyzna, wśród liści, często wśród mchów
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, lasy iglaste
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Buk, Dąb
gatunek będący podłożem: Ø
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: kremowożółtawy lub biały
zarodniki – kształt: eliptyczne, wewnątrz często z jedną, dużą gutulą
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 9 – 10 × 5 – 6 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Lejkowiec dęty
nazwa łacińska: Craterellus cornucopioides
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: większy, brak listewek lub listewki lekko pomarszczone, hymenium gładkie lub wzdłużnie żyłkowany
gatunek podobny:
nazwa polska: Lejkowniczek pełnotrzonowy
nazwa łacińska: Pseudocraterellus undulatus
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: nieregularnie kędzierzawy brzeg kapelusza i jasnoszare hymenium
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.4

Prawa autorskie.