Śluzek krzaczkowaty

kategoria: śluzowiec
wielkość: Ø
typ ogólny: Ø
klasa: Ø
rząd: Ø
rodzina: Ceratiomyxaceae
nazwa polska: Śluzek krzaczkowaty
inne nazwy polskie: Ø
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Ceratiomyxa fruticulosa
synonimy łacińskie: Byssus fruticulosa 1777, Ceratiomyxa fruticulosa, Ceratiomyxa mucida 1889, Ceratiomyxa mucida 1894, Ceratium mucidum 1886, Famintzinia fruticulosa 2001, Isaria mucida 1794, Isaria mucida 1803

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Ø
aktualna klasyfikacja: Pier Antonio Micheli, 1729 r.
powszechność w kraju: pospolity
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: Ø
sezon: Ø
okres występowania: czerwiec – październik
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
zastosowanie ogólne: JADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
zastosowanie ogólne: TRUJĄCY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: Ø
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: Ø
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: etap pierwszy – plazmodium w postaci śluzowatej, galaretowatej masy, etap drugi – dojrzałe owocniki to wyprostowane pręciki, wyrostki, kolumny, niekiedy rozgałęziające się u podstawy na kilka pręcików (maksymalnie pięć)[1], kształt poroża, koralowca
część główna owocnika – kolor: biały (najczęściej), niebieskawy, żółtawy
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 0,3 – 0,5(1) mm
owocnik – wysokość: 1 – 6(10) mm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: Ø
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: Ø
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ części głównej owocnika:
miąższ – kształt: wodnisty
miąższ – kolor: białożółtawy, półprzezroczysty
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: niewyraźny
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ – smak: niewyraźny, drzewny
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: nie lub szczątkowy
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura wewnętrzna: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
podstawa trzonu – powierzchnia: Ø
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ światła: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: od dziesiątek do setek pojedynczych pręcików w grupie
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: Ø
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno, roślina
podłoże – właściwości: próchniejące pnie, pniaki, kłody drzew iglastych i liściastych, drewno stare, martwe liście drzew, inne szczątki roślinne, mchy
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy iglaste, lasy liściaste, lasy mieszane
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Grab, Dąb, Buk, Orzech laskowy
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: Ø
zarodniki – kształt: owalny, granulkowa zawartość w środku[1], cienkie ściany zarodników
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: bezbarwne lub bladozielonkawe
zarodniki – wymiary: 7 – 20 × 1,5 – 3 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø

galeria obrazująca hymenofor

informacje
ciekawostki
Plasmodium Śluzka krzaczkowatego powoli pełznie po podłożu pochłaniając i trawiąc znajdujące się na nim cząstki organiczne, bakterie, zarodniki grzybów i roślin, pierwotniaki  (nie wnika wewnątrz organizmów, nie pasożytuje na nich).[1]
Zewnętrzna powierzchnia owocników wytwarza zarodniki.[1]
Cała gromada owocników na jednym pniu może osiągnąć nawet metr lub więcej średnicy ale najczęściej tworzy nieregularne gromady wielkości kilkunastu centymetrów.
Przepływ protoplazmatyczny można zaobserwować jako płynącą protoplazmę w plazmodium, odpoczywającą i wznawiającą przepływ w przeciwnym kierunku. Dzieje się tak w odstępach około 40 sekund.[2]
Śluzowiec ten, tak jak większość, lubi dni wilgotne, pojawia się po tuż po dniach deszczowych.
etymologia
Ø
odmiany i formy
– kanalikowa (Ceratiomyxa fructiculosa var. porioides)
– giętka (Ceratiomyxa fruticulosa var. flexuosa)
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø

galeria obrazująca gatunki podobne, najczęściej mylone

[1] źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrobotek_le%C5%9Bny
[2] źródło: https://inaturalist.mma.gob.cl/taxa/56252-Ceratiomyxa-fruticulosa

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.5

Prawa autorskie.