Stroczek leśny

kategoria: grzyb
rodzina: stroczkowate
nazwa polska: Stroczek leśny
inne nazwy polskie: Stroczek fiołkowy
nazwa łacińska: Serpula himantioides
inne nazwy łacińskie: Boletus arboreus (1802), Coniophora dimitiella (1977), Gyrophana himantioides (1923), Merulius americanus (1917), Merulius gelatinosus (1922), Merulius himantioides (1818), Merulius papyraceus (1828), Merulius silvester (1912), Merulius squalidus (1828), Serpula americana (1943), Serpula lacrymans (1957), Serpula papyracea (1884), Serpula squalida (1884), Sesia himantioides (1891), Sesia papyracea (1891), Sesia squalida (1891), Xylomyzon versicolor (1825)
autor nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 2003 r.
pierwsza klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1818 r.
aktualna klasyfikacja: Petter Adolf Karsten, 1884 r.
powszechność: sporadyczny
ochrona prawna: 
Ø
kategoria zagrożenia: 
R (rzadkie, potencjalnie zagrożone)
handel: Ø
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: 
Ø
kategoria smaku: 
Ø
wyjątki zastosowania: 
Ø
okres występowania: styczeń – grudzień
okres maksymalny: Ø – Ø
gatunek wieloletni: nie, jednoroczny
uprawa: Ø
opis
owocnik – typ: Ø
owocnik – kształt: rozpostarty lub rozpostarto-odgięty, silnie przyrośnięty do podłoża, od kulistego (młode owocniki) do nieregularnego (starsze owocniki), obrzeże od puszystego, watowatego (młode owocniki) do skórzastego, odstającego (starsze owocniki), szerokość obrzeża do 1,5 cm szerokości
owocnik – powierzchnia: Ø
owocnik – kolor: Ø
owocnik – średnica: 4 – 15(45) cm
owocnik – wysokość: 1 – 2(3) mm
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – kształt: od gładkiego (młode owocniki) do brodawkowanego, promieniście pofałdowanego, labiryntowatego (sztarsze owocniki), pory bardzo drobne
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: od kremowego (młode owocniki) do żółtordzawego, ciemnobrązowego (starsze owocniki)
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
miąższ – kształt: od gąbczastego, elastycznego (młode owocniki) do włóknistego, skórzastego (starsze owocniki), grubość 1 – 2 mm
miąższ – kolor: żółtordzawy
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: tak, ciemnieje
miąższ – zapach: od przyjemnego, grzybowego (młode owocniki) do nieprzyjemnego (starsze owocniki) [1]
miąższ – smak: niewyraźny
pierścień: Ø
pochwa: Ø
mleczko: Ø
gutacja: Ø
higrofaniczność: Ø

podłoże: drewno (martwe drewno drzew liściastych oraz iglastych (najczęściej), opadłe pnie, gałęzie, pniaki, korzenie wykrotów, drewno konstrukcyjne (rzadko)) [1]
sposób odżywiania: saprotrof
terytorium: lasy liściaste, lasy iglaste, lasy mieszane, miejsca wilgotne
gatunek organizmu sąsiadującego: Ø
gatunek organizmu będącego podłożem: Olsza, Leszczyna pospolita, Modrzew europejski, Świerk pospolity, Sosna pospolita [1]
gatunek organizmu tworzącego symbiozę mikoryzową: Ø
gatunek organizmu będącego żywicielem: Ø
występowanie: w grupie (owocniki zlewające się ze sobą)

zarodniki – kształt: wąskoelipsoidalne z zaostrzoną podstawą, cienkościenne, gładkie
zarodniki – kolor: żółtobrązowe
zarodniki – wymiary: 9 – 12 × 4,5 – 6 μm
wysyp zarodników – kolor: ochrowy
ciekawostki
Stroczek leśny rozkłada celulozę. Jednym z produktów jej rozkładu jest woda dostarczająca grzybowi niezbędnej wilgoci. Wytwarza sznury grzybniowe ułatwiające mu rozprzestrzenianie się.[1]
etymologia
Ø
uwagi
Ø
właściwości lecznicze
Ø
toksyny
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
choroby grzybowe
Stroczek leśny wywołuje brunatną zgniliznę drewna.[1]
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
wartości odżywcze
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
przepisy kulinarne
Ø

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

zapiski i ciekawostki historyczne
bibliografia
Ø
Ø
gatunek podobny
cechy odróżniające
Gnilica mózgowata
Ø
Stroczek domowy
występuje na drewnie konstrukcyjnym znajdującym się w warunkach dużej wilgotności, tworzy większe i grubsze owocniki [1]
Stroczniczek złotawy
Ø

galeria przedstawiająca gatunki podobne, łatwe do pomylenia (o zbliżonym kształcie, kolorze)

1 źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stroczek_le%C5%9Bny

przypisy i bibliografia

Prawa autorskie.