Tarczówka bezkształtna

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: pieczarniaki
rząd: gołąbkowce
rodzina: skórnikowate
charakterystyka: niejadalny, częsty, niepodlegający ochronie
nazwa polska: Tarczówka bezkształtna
inne nazwy polskie: Ø
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Aleurodiscus amorphus
synonimy łacińskie: Corticium amorphum (1838), Cyphella amorpha (1886), Lachnea amorpha (1881), Nodularia balsamicola (1872), Peziza amorpha (1801), Stereum amorphum (1929), Terana amorpha (1891), Thelephora amorpha (1828)

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Władysław Wojewoda, 2003 r.
pierwsza klasyfikacja: Christiaan Hendrik Persoon, 1801 r.
aktualna klasyfikacja: Joseph Schröter, 1888 r.
powszechność w kraju: częsty
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
R – rzadkie, potencjalnie zagrożone
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Ameryce Północnej, Europie i Azji
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień[2,3]
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: mdły
zapach ogólny: mdły
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: bardzo łatwe
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: rozpostarty lub rozpostarto-odgięty, okrągławy, owocniki sąsiednie niekiedy zrastają się ze sobą, tworząc duży owocnik o nieregularnym kształcie [1], płaskie, owalne, o nieregularnym kształcie [2]
część główna owocnika – kolor: powierzchnia górna (hymenialna) – od pomarańczowego do różowego (ochrowy w dni suche), pomarańczowo-łososiowy, brzoskwiniowy, morelowo-pomarańczowy, powierzchnia dolna (ahymenialna) – biaława
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 1 – 5 cm
owocnik – wysokość: 0,5 – 1 mm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: obrzeża owocników odgięte[1], najczęściej podniesione [3], owłosiony, do 1 mm szerokości
brzeg – kolor: biały
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: górna (hymenialna) – wypukła, skórzasta, mączysta lub proszkowata [1], dolna (ahymenialna) – kudłata, oszroniona, ziarnista
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: od woskowatego (młode owocniki) do skórzastego (starsze owocniki) [3]
miąższ – kolor: Ø
miąższ zapach: mdły[3]
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ smak: mdły[3]
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: Ø
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon powierzchnia: Ø
trzon tendencja do pękania: Ø
trzon wzór na powierzchni: Ø
trzon kolor: Ø
trzon średnica: Ø – Ø cm
trzon wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona kolor: Ø
osłona pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony rozmieszczenie: Ø
resztki osłony trwałość: Ø
resztki osłony kolor: Ø
resztki osłony wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu trwałość: Ø
osłona hymenoforu kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień trwałość: Ø
pierścień kolor: Ø
pierścień wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa kolor: Ø
pochwa średnica: Ø – Ø cm
pochwa wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko kolor: Ø
mleczko smak: Ø
mleczko gęstość: Ø
mleczko obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja kolor: Ø
gutacja obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: pojedynczo(bardzo rzadko) lub w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: owocniki sąsiednie niekiedy zrastają się ze sobą, tworząc duży owocnik o nieregularnym kształcie [1]
odżywanie:
sposób odżywiania: Ø
podłoże:
podłoże rodzaj: drewno (na niedawno uschniętych i jeszcze znajdujących się na drzewie, lub opadłych na ziemię gałęziach, rzadziej na pniach)[1]
podłoże właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy iglaste, parki
siedlisko właściwości: Ø
forma terenu: szczególnie na średnich i wyższych wysokościach
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Jodła pospolita(najczęściej), Jodła wonna, Jodła balsamiczna, Jodła kalifornijska, Jodła Frasera, Jodła olbrzymia, Jodła górska, Jodła szlachetna, Modrzew zachodni, Świerk czarny, Świerk kaukaski, Świerk kłujący, Świerk czerwony, Świerk sitkajski, Daglezja zielona
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: owocniki jednoroczne[3]
długość życia: Ø
okres występowania: styczeń – grudzień
pora wzrostu: częściej od jesieni do wiosny
hymenium:
hymenium – kształt: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały[3]
zarodniki – kształt:  od półokrągłego do jajowatego, cienkościenne
zarodniki – powierzchnia: brodawkowata[3]
zarodniki – kolor: bezbarwne
zarodniki – wymiary: 20 – 29 × 16 – 23 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø

galeria obrazująca hymenofor

informacje
ciekawostki
Tarczówka bezkształtna niekiedy atakowana jest przez pasożytniczy Trzęsak grzybojadek (Tremella mycophaga) oraz Trzęsak dwuzarodnikowy (Tremella simplex).
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Tarczówka bezkształtna znajduje się na listach gatunków zagrożonych w Polsce, Niemczech i Holandii.
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Tarczówka krążkowata
nazwa łacińska: Aleurodiscus disciformis
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: mniejsze podstawki, mniejsze zarodniki, luźniej związana z podłożem

galeria obrazująca gatunki podobne, najczęściej mylone

[1] źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcz%C3%B3wka_bezkszta%C5%82tna
[2] źródło: http://atlasflory.type.pl/aleurodiscus_amorphus.html
[3] źródło: https://www.myko.cz/myko-atlas/Aleurodiscus-amorphus/

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.0

Prawa autorskie.