Wodnicha biała

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek naziemny
klasa: pieczarniaki
rząd: pieczarkowce
rodzina: wodnichowate
nazwa polska: Wodnicha biała
inne nazwy polskie: Bedłka biała, Bedłka słoniowokostna, Ślimak biały
nazwy potoczne: Chustka kowboja
nazwa łacińska: 
Hygrophorus eburneus
synonimy łacińskie: Agaricus eburneus (1780), Gymnopus eburneus (1821), Hygrophorus eburneus var. eburneus, Limacium eburneum (1871)

nazwa angielska: Ivory Woodwax
określenie nazwy polskiej: Stanisław Chełchowski, 1898 r.
pierwsza klasyfikacja: Jean Baptiste François Pierre Bulliard, 1780 r.
aktualna klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1838 r.
powszechność w kraju: częsty/sporadyczny
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w całej Europie, na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, w Ameryce Północnej, tak na wybrzeżach atlantyckich jak i pacyficznych
sezon: grzyb jesienny
okres występowania: sierpień – listopad
zastosowanie ogólne: JADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: Ø
kategoria smaku:
 jadalny średniej jakości
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: kapeluszowy blaszkowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: kapelusz od półkolistego (młode owocniki) do wypukłego, rozpostartego (starsze owocniki)
część główna owocnika – kolor: od białego, do koloru kości słoniowej, kremowego
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 3 – 7 cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: długo podwinięty
brzeg – kolor: Ø
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: gładka, od silnie śluzowatej (w dni wilgotne) do jedwabiście lśniącej (w dni suche)
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: blaszkowaty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: blaszki grube, dość rzadkie
hymenofor – nasada: blaszki nieco zbiegające po trzonie
hymenofor – kolor: czysto biały
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: 3 – 5 mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ części głównej owocnika:
miąższ – kształt: od miękkiego, sprężystego i soczystego (w kapeluszu) do włóknistego (w trzonie)
miąższ – kolor: biały
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: nie
miąższ – zapach: kwaskowato-octowy
miąższ – siła zapachu: słaby
miąższ – smak: łagodny
miąższ – siła smaku: słaby
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak
trzon – typ: centryczny, lekko wygięty
trzon – kształt: cylindryczny, mocno tkwiący w gruncie
trzon – struktura wewnętrzna: od pełnego (młode owocniki) do gąbczastego, nieco pustego (starsze owocniki)
trzon – powierzchnia: od suchej i pokrytej drobnymi łuskami i kosmkami (pod kapeluszem) do śluzowatej (w dolnej części)
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: biały lub w odcieniu kości słoniowej
trzon – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
trzon – średnica: 0,5 – 1,2 cm
trzon – wysokość: 4 – 11 cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: zwężony
podstawa trzonu – powierzchnia: Ø
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: gatunek o w miarę niezmiennym kształcie
zmienność koloru: gatunek o w miarę niezmiennej barwie
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ światła: Ø
występowanie:
występowanie – typ: pojedynczo lub w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: symbiont
podłoże:
podłoże – rodzaj: gleba
podłoże – właściwości: gleby umiarkowanie wilgotne i gliniaste
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, lasy mieszane, parki, pastwiska, łąki
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Buk(najczęściej), Dąb
gatunek będący podłożem: Ø
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: owocniki jednoroczne
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały
zarodniki – kształt: elipsoidalny
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 6 – 7 × 5 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Wodnicha biała jest wykorzystywana u Tybetańczyków. Sporządzają oni, podobny do naszych kefirów, napój z mleka jaków i owocników tejże wodnichy.
Współcześnie naukowcy chcą produkować z Wodnichy białej naturalne pestycydy, tak zwane gamma-okso-krotoniany, mocno działające na zarazę ziemniaczaną, zarazę cynamonu oraz inne.
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.5

Prawa autorskie.