Ząbkowiec kulistozarodnikowy

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek nadrzewny
klasa: Agaricomycetes
rząd: Polyporales
rodzina: Meruliaceae
nazwa polska: Ząbkowiec kulistozarodnikowy
inne nazwy polskie: Porokolczak kulistozarodnikowy
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Steccherinum bourdotii
synonimy łacińskie: Irpex bourdotii (2002)

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Ø
aktualna klasyfikacja: Ø
powszechność w kraju: Ø
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: Ø
sezon: grzyb całoroczny
okres występowania: styczeń – grudzień
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: brak
zapach ogólny: brak
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: rozpostarto–odgięty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: rozpostarty, pół-kapeluszowaty, wachlarzowaty
część główna owocnika – kolor: od białego, kremowego (młode owocniki) do łososiowego, brązowawego, zielonkawego od glonów (starsze owocniki)
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 3 – 9 cm
owocnik – wysokość: 1 – 3 cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: nieregularnie falista
brzeg – kolor: białawy
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: włóknista, aksamitna, starsze części kapelusza są często zielone od glonów
powierzchnia – wzór: strefowany
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: kolce ostre, czasami lekko spłaszczone lub rozszczepione, kolce różnej długości, gęste, 3-4 kolce na 1 mm
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: od żółto-ochrowego (młode owocniki) do rdzawo-ochrowego, rdzawo-brązowego (starsze owocniki)
hymenofor – wysokość: 1 – 3(max 5) mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: Ø
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ:
miąższ – kształt: twardy, skórzasty
miąższ – kolor: od białawego do jasno-żółtawego, różowawy
miąższ – zapach: brak
miąższ – siła zapachu: Ø
miąższ – smak: brak
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: 0,5 – 1,5 mm
trzon:
trzon – występowanie: nie
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – struktura: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: Ø
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: Ø
resztki osłony – typ: Ø
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
zmiana koloru po uszkodzeniu:
zmiana koloru hymenoforu: Ø
zmiana koloru miąższu: Ø
zmiana koloru trzonu: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ światła: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ wiatru: Ø
występowanie:
występowanie – typ: w grupie
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: dachówkowato, w rzędach
odżywanie:
sposób odżywiania: saprotrof
podłoże:
podłoże – rodzaj: drewno (martwe, gnijące drewno drzew liściastych, pnie, gałęzie, drewno suche)
podłoże – właściwości: Ø
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy liściaste, parki
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Ø
gatunek będący podłożem: Olcha, Dąb, Wiśnia, Topola czarna
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: biały
zarodniki – kształt: szeroko elipsoidalne do prawie kulistych
zarodniki – powierzchnia: gładka
zarodniki – kolor: półprzezroczyste, bezbarwne
zarodniki – wymiary: 4,5 – 5,5 × 3 – 4,5 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Steccherinum robustius
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: elipsoidalne zarodniki, występuje głównie na drewnie wiązowym
gatunek podobny:
nazwa polska: Ząbkowiec ochrowy
nazwa łacińska: Steccherinum ochraceum
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: krótsze kolce, często do 1 mm, bez rdzawych odcieni, mniejsze elipsoidalne zarodniki
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.2

Prawa autorskie.