Ząbkowiec ochrowy

kategoria: grzyb
rodzina: ząbkowcowate
nazwa polska: Ząbkowiec ochrowy
inne nazwy polskie: Porokolczak ochrowy
nazwa łacińska: Steccherinum ochraceum
inne nazwy łacińskie: Acia denticulata, Climacodon ochraceus, Gloiodon pudorinus, Hydnum decurrens, Hydnum denticulatum, Hydnum ochraceum, Hydnum pudorinum, Hydnum rhois, Irpex ochraceus, Irpex rhois, Leptodon ochraceus, Mycoacia denticulata, Mycoleptodon decurrens, Mycoleptodon ochraceus, Mycoleptodon pudorinus, Mycoleptodon rhois, Odontia denticulata, Sarcodontia denticulata, Steccherinum rhois
autor nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Christiaan Hendrik Persoon, 1792 r.
aktualna klasyfikacja: Frederick William Gray, 1821 r.
powszechność: częsty
ochrona prawna: 
Ø
kategoria zagrożenia: 
Ø
handel: Ø
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: 
Ø
kategoria smaku: 
Ø
wyjątki zastosowania: 
Ø
okres występowania: styczeń – grudzień
okres maksymalny: Ø – Ø
gatunek wieloletni: Ø
uprawa: Ø
opis
owocnik – typ: rozpostarty, rozpostarto-odgięty
owocnik – kształt: kolisty kształt, z czasem plazmowaty, brzeg ostry, falisty, filcowaty
owocnik – powierzchnia: pofałdowana, koncentrycznie strefowana, aksamitna, owłosiona
owocnik – kolor: od białawego do szaropomarańczowego
owocnik – średnica: 0,5 – 4,5 cm (owocniki resupinatowe mogą rozpościerać się do 20 cm)
owocnik – wysokość: 0,5 – 2 mm
hymenofor – typ: kolczasty
hymenofor – kształt: kolce stożkowate, czasami mają rozwidlone końce
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: od żółtoochrowego do morelowoochrowego
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: 1 – 3 mm
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
miąższ – kształt: twardy, skórzasty
miąższ – kolor: żółtawy
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: niewyraźny
miąższ – smak: niewyraźny
pierścień: Ø
pochwa: Ø
mleczko: Ø
gutacja: Ø
higrofaniczność: Ø

podłoże: drewno (martwe pnie i gałęzie głównie drzew liściastych)
sposób odżywiania: saprotrof
terytorium: lasy liściaste, parki
gatunek organizmu sąsiadującego: Ø
gatunek organizmu będącego podłożem: Ø
gatunek organizmu tworzącego symbiozę mikoryzową: Ø
gatunek organizmu będącego żywicielem: Ø
występowanie: Ø

zarodniki – kształt: szerokowrzecionowate lub jajowate, gładkie
zarodniki – kolor: bezbarwne
zarodniki – wymiary: 3 – 4 × 2 – 2,5 μm
wysyp zarodników – kolor: biały
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
uwagi
Ø
właściwości lecznicze
Ø
toksyny
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
choroby grzybowe
Ząbkowiec ochrowy powoduje białą zgniliznę drewna.
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
wartości odżywcze
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
przepisy kulinarne
Ø

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

zapiski i ciekawostki historyczne
bibliografia
Ø
Ø
gatunek podobny
cechy odróżniające
Ząbkowiec strzępiasty
Ø

galeria przedstawiająca gatunki podobne, łatwe do pomylenia (o zbliżonym kształcie, kolorze)

Ø

przypisy i bibliografia

Prawa autorskie.