Zasłonak zielony

kategoria: grzyb
wielkość: wielkoowocnikowy
typ ogólny: gatunek naziemny
klasa: pieczarniaki
rząd: gołąbkowce
rodzina: zasłonakowate
nazwa polska: Zasłonak zielony
inne nazwy polskie: Zasłonak wątpliwy, Zasłonak oliwkowoochrowy
nazwy potoczne: Ø
nazwa łacińska: 
Cortinarius venetus
synonimy łacińskie: Agaricus raphanoides (1821), Agaricus venetus (1818), Cortinarius venetus var. minor (1953), Cortinarius venetus var. montanus (1970), Cortinarius venetus var. venetus (1838), Cortinarius venetus var. viridis (2005), Dermocybe veneta (1915)

nazwa angielska: Ø
określenie nazwy polskiej: Andrzej Nespiak, 1975 r.
pierwsza klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1821 r.
aktualna klasyfikacja: Elias Magnus Fries, 1838 r.
powszechność w kraju: sporadyczny
trend liczebności w kraju: Ø
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
sugestia dotycząca ochrony: Ø

historia ochrony: Ø
zasięg na świecie: występuje w Europie i Kanadzie
sezon: grzyb jesienny
okres występowania: sierpień – październik
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym:
 Ø
kategoria smaku:
 Ø
smak ogólny: Ø
zapach ogólny: Ø
wyjątki zastosowania:
 Ø
trudność identyfikacji: umiarkowanie trudne
cechy wyróżniające: Ø
opis
typ owocnika:
owocnik – typ: kapeluszowy blaszkowaty
część główna owocnika:
część główna owocnika – kształt: kapelusz od półkolistego (młode owocniki) do łukowatego, płaskiego, z tępym garbem lub lekko wklęsły (starsze owocniki)
część główna owocnika – kolor: od żółtozielonego lub oliwkowego (młode owocniki) do oliwkowobrązowego (starsze owocniki)
wymiary owocnika:
owocnik – średnica: 1,5 – 7 cm
owocnik – wysokość: Ø – Ø cm
brzeg części głównej owocnika:
brzeg – kształt: Ø
brzeg – kolor: jaśniejszy, oliwkowożółty
brzeg – szerokość: Ø
powierzchnia części głównej:
powierzchnia – kształt: pilśniowata
powierzchnia – wzór: Ø
integralność skórki z miąższem: Ø
powierzchnia – tendencja do pękania: Ø
hymenofor:
hymenofor – typ: blaszkowaty
hymenofor – ulokowanie: Ø
hymenofor – kształt: blaszki szerokie
hymenofor – nasada: blaszki szeroko do trzonu przyrośnięte
hymenofor – kolor: od oliwkowozielonego (młode owocniki) do rdzawobrązowego (starsze owocniki)
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
integralność hymenoforu z miąższem: Ø
ujście hymenoforu – kształt: Ø
ujście hymenoforu – kolor: ostrza jaśniejsze, jednolicie ubarwione
ujście hymenoforu – wymiary: Ø – Ø mm
miąższ części głównej owocnika:
miąższ – kształt: Ø
miąższ – kolor: od białawego (w stanie suchym) do oliwkowoszarego (w stanie wilgotnym)
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: rzodkiewkowy, mdły
miąższ – siła zapachu: słaby
miąższ – smak: łagodny lub gorzki, cierpki
miąższ – siła smaku: Ø
miąższ – grubość w części głównej: Ø – Ø mm
trzon:
trzon – występowanie: tak
trzon – typ: centryczny
trzon – kształt: walcowaty, kruchy, często zakrzywiony
trzon – struktura wewnętrzna: od pełnego (młode owocniki) do pustego (starsze owocniki)
trzon – powierzchnia: podłużnie pokryta siarkowożółtymi, brązowymi włókienkami, sucha
trzon – tendencja do pękania: Ø
trzon – wzór na powierzchni: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
trzon – średnica: 0,5 – 1 cm
trzon – wysokość: 3 – 8 cm
integralność trzonu z częścią główną: Ø
podstawa trzonu – kształt: maczugowaty
podstawa trzonu – powierzchnia: Ø
podstawa trzonu – kolor: Ø
osłona:
osłona – występowanie: Ø
osłona – typ: Ø
osłona – kształt: Ø
osłona – kolor: Ø
osłona – pozostałość: Ø
resztki osłony na powierzchni części głównej:
resztki osłony – występowanie: tak
resztki osłony – typ: zasnówka (tylko młode owocniki)
resztki osłony – kształt: Ø
resztki osłony – rozmieszczenie: Ø
resztki osłony – trwałość: Ø
resztki osłony – kolor: Ø
resztki osłony – wymiary: Ø × Ø mm
osłona hymenoforu:
osłona hymenoforu – występowanie: Ø
osłona hymenoforu – kształt: Ø
osłona hymenoforu – trwałość: Ø
osłona hymenoforu – kolor: Ø
pierścień:
pierścień – występowanie: Ø
pierścień – kształt: Ø
pierścień – trwałość: Ø
pierścień – kolor: Ø
pierścień – wysokość: Ø – Ø mm
integralność pierścienia z trzonem: Ø
pochwa:
pochwa – występowanie: Ø
pochwa – kształt: Ø
pochwa – kolor: Ø
pochwa – średnica: Ø – Ø cm
pochwa – wysokość: Ø – Ø cm
mleczko:
mleczko – występowanie: Ø
mleczko – kolor: Ø
mleczko – smak: Ø
mleczko – gęstość: Ø
mleczko – obfitość: Ø
gutacja:
gutacja – występowanie: Ø
gutacja – kolor: Ø
gutacja – obfitość: Ø
zmienność ogólna:
zmienność kształtu: Ø
zmienność koloru: Ø
reakcje makro-chemiczne:
KOH (wodorotlenek potasu): Ø
NaOH (wodorotlenek sodu): Ø
FeSO4 (siarczan żelaza II): Ø
C6H5OH (fenol): Ø
NH40H (woda amoniakalna): Ø
C6H5NH2 (anilina): Ø
AgNO3 (azotan srebra): Ø
nalewka gwajakowa: Ø
inne odczynniki: Ø
wpływ czynników przyrodniczych:
wpływ opadów: Ø
wpływ temperatury: Ø
wpływ światła: Ø
występowanie:
występowanie – typ: Ø
wielkość grupy: Ø
kształt grupy: Ø
odżywanie:
sposób odżywiania: symbiont
podłoże:
podłoże – rodzaj: gleba
podłoże – właściwości: gleba wapienna, gliniasta
integralność owocnika z podłożem: Ø
siedlisko:
terytorium ogólne: lasy iglaste
siedlisko – właściwości: Ø
forma terenu: Ø
gatunek towarzyszący:
gatunek sąsiadujący: Jodła, Świerk, Sosna, Buk(rzadko), Lipa(rzadko), Dąb(rzadko)
gatunek będący podłożem: Ø
gatunek tworzący symbiozę: Ø
gatunek będący żywicielem: Ø
okres rozwoju:
czas życia: Ø
długość życia: Ø
okres występowania: Ø – Ø
pora wzrostu: Ø
hymenium:
hymenium – opis: Ø
zarodniki:
wysyp zarodników – kolor: rdzawo brązowy
zarodniki – kształt: jajowaty, prawie okrągły
zarodniki – powierzchnia: średnio brodawkowata
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 6 – 8 × 5,5 – 6 μm
wartość energetyczna:
owocniki surowe: Ø
owocniki suszone: Ø
wartości odżywcze:
witaminy: Ø
minerały: Ø
kwasy: Ø
pozostałe: Ø
informacje
ciekawostki
Ø
etymologia
Ø
odmiany i formy
Ø
uprawa
Ø
transport
Ø
przechowywanie
Ø
robaczywienie
Ø
handel
Ø
uwagi ogólne
Ø
właściwości prozdrowotne
Ø
przygotowanie w celach leczniczych
Ø
spożycie w celach leczniczych
Ø
uwagi przy spożyciu w celach leczniczych
Ø
historyczne zastosowanie w celach leczniczych
Ø
toksyny
Ø
czas wystąpienia pierwszych objawów zatrucia
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
uwagi w zastosowaniu kulinarnym
Ø
przepisy kulinarne
Ø
choroby grzybowe
Ø
zapobieganie chorobom grzybowym
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
zastosowanie inne
Ø
inne zastosowanie historyczne
Ø
zapiski i ciekawostki historyczne
Ø
mapa występowania

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

gatunki podobne
gatunek podobny:
nazwa polska: Ø
nazwa łacińska: Ø
zastosowanie ogólne: Ø
cechy odróżniające: Ø
Ø

przypisy i bibliografia

Zakaz kopiowania treści oraz fotografii. Strona opisowa – wersja 5.5

Prawa autorskie.