Zlepniczek walcowaty

kategoria: śluzowiec
rodzina: Tubiferaceae
nazwa polska: Zlepniczek walcowaty
inne nazwy polskie: Ø
nazwa łacińska: Tubifera ferruginosa
inne nazwy łacińskie: Licea cylindrica, Licea fragiformis, Lycoperdon ferruginosum, Sphaerocarpus cylindricus, Sphaerocarpus fragiformis, Stemonitis ferruginosa, Tubifera cylindrica, Tubifera fragiformis, Tubulina cylindrica, Tubulina fragiformis
autor nazwy polskiej: Ø
pierwsza klasyfikacja: Ø
aktualna klasyfikacja: Ø
powszechność: częsty
ochrona prawna: 
brak ochrony gatunkowej
kategoria zagrożenia: 
Ø
handel: Ø
zastosowanie ogólne: NIEJADALNY
zastosowanie ogólne w stanie surowym: 
Ø
kategoria smaku: 
Ø
wyjątki zastosowania: 
Ø
okres występowania: czerwiec – listopad
okres maksymalny: Ø – Ø
gatunek wieloletni: Ø
uprawa: Ø
opis
owocnik – typ: Ø
owocnik – kształt: stadium początkowe – kształt jajowaty, stadium dojrzałe – galaretowate pręciki, końce owocników od okrągłych do ostrych, cylindryczny, rzadziej jajowaty
owocnik – powierzchnia: błyszcząca
owocnik – kolor: od białawego, morelowego, pomarańczowego, czerwonawego (młode owocniki) do fioletowego, brunatnego, czekoladowego (starsze owocniki)
owocnik – średnica: 0,3 – 0,5 mm
owocnik – wysokość: 3 – 5(10) mm
hymenofor – typ: Ø
hymenofor – kształt: Ø
hymenofor – nasada: Ø
hymenofor – kolor: Ø
hymenofor – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
hymenofor – wysokość: Ø – Ø mm
trzon – typ: Ø
trzon – kształt: Ø
trzon – powierzchnia: Ø
trzon – kolor: Ø
trzon – średnica: Ø – Ø cm
trzon – wysokość: Ø – Ø cm
miąższ – kształt: galaretowaty, wodnisty
miąższ – kolor: Ø
miąższ – zmiana koloru po uszkodzeniu: Ø
miąższ – zapach: Ø
miąższ – smak: Ø
pierścień: brak
pochwa: brak
mleczko: brak
gutacja: Ø
higrofaniczność: Ø

podłoże: drewno (zmurszałe, wilgotne pnie drzew, kłody, konary głównie drzew iglastych, rzadziej liściastych, kora drzew żywych), roślina (na mszakach, wątrobowcach, martwych liściach) [1]
sposób odżywiania: saprotrof
terytorium: lasy iglaste, lasy liściaste, lasy mieszane, lasy łęgowe, bory bagienne, olsy
gatunek organizmu sąsiadującego: Ø
gatunek organizmu będącego podłożem: Ø
gatunek organizmu tworzącego symbiozę mikoryzową: Ø
gatunek organizmu będącego żywicielem: Ø
występowanie: w grupie (gromadnie, stłoczone)

zarodniki – kształt: mniej lub bardziej zaokrąglone
zarodniki – kolor: Ø
zarodniki – wymiary: 5 – 7,5(8) × 6,8 μm
wysyp zarodników – kolor: brązowy, rdzawobrązowy
ciekawostki
Zlepniczek walcowaty tworzy poduszeczkowate i zwarte gromady na białej leżni o średnicy kilku czy kilkunastu centymetrów (2 – 15 cm).
Za młodu plazmodia pełza po powierzchniach obumarłych kłód, mchach i żywi się bakteriami, zarodnikami grzybów, rozmaitymi mikroorganizmami i materią organiczną.[1,2] W pewnym momencie plazmodia przekształca się w piękne, pałeczkowate struktury zarodnikowe.
Śluzowiec ten często wytwarza przetrwalniki (formę spoczynkową umożliwiającą organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków jak susza, mróz).[1]
Młode owocniki kolorem i kształtem mogą przypominać ikrę pstrąga lub owoce malin.
Dojrzałe owocniki są czasami atakowane przez małe chrząszcze, które żywią się masą zarodnikową.
etymologia
Nazwa łacińska tego gatunku to Tubifera ferruginosa, gdzie ferrug– oznacza “zardzewiały”, “rdza”, a –osa oznacza “obfitość”, “pełnia”.
uwagi
Ø
właściwości lecznicze
Ø
toksyny
Ø
objawy zatrucia
Ø
leczenie zatrucia
Ø
skutki braku leczenia zatrucia
Ø
choroby grzybowe
Ø
zwalczanie chorób grzybowych
Ø
wartości odżywcze
Ø
zastosowanie kulinarne
Ø
przepisy kulinarne
Ø

mapa obrazująca najczęstsze i dokładne miejsce(a) występowania opisywanego gatunku
(lokalizacja naniesiona przez: robert węglowski, miejscowość: okolice Głogowa Małopolskiego)

zapiski i ciekawostki historyczne
bibliografia
Ø
Ø
gatunek podobny
cechy odróżniające
Ø
Ø

galeria przedstawiająca gatunki podobne, łatwe do pomylenia (o zbliżonym kształcie, kolorze)

1 źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlepniczek_walcowaty
2 źródło: https://www.messiah.edu/Oakes/fungi_on_wood/club%20and%20coral/species%20pages/Tubifera%20ferruginosa.htm

przypisy i bibliografia

Prawa autorskie.