czas życia:

ogólnie wyszczególnia się następujące czasy życia owocników:
– owocniki jednoroczne
– owocniki wieloletnie

Prawa autorskie.