transport

ogólnie wyszczególnia się następujące typy:
– To gatunek bardzo łatwy w transporcie.
– To gatunek łatwy w transporcie.
– To gatunek trudny w transporcie.
– To gatunek bardzo trudny w transporcie.

Prawa autorskie.