integralność skórki z miąższem:

ogólnie wyszczególnia się następujące rodzaje integralności skórki z miąższem:
– skórka nieściągalna
– skórka częściowo ściągalna
– skórka całkowicie ściągalna

Prawa autorskie.