hymenofor – typ:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy hymenoforów:
– rurkowy
– blaszkowaty
– kolczasty
– gładki
– meruliowaty (fałdki)
– guzkowaty
– żyłkowaty
– śluzowaty
– guzkowaty lub gruzełkowaty
– wewnątrz owocników
– inny

Prawa autorskie.