kategoria smaku:

ogólnie wyszczególnia się następujące kategorie smaku:
– jadalny bardzo dobrej jakości
– jadalny dobrej jakości
– jadalny średniej jakości
– jadalny niskiej jakości
– jadalny najniższej jakości

You cannot copy content of this page