trudność identyfikacji:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy trudności w identyfikacji:
– bardzo łatwe
– łatwe
– umiarkowanie trudne
– trudne
– bardzo trudne

Prawa autorskie.