kategoria zagrożenia:

ogólnie wyszczególnia się następujące kategorie zagrożenia:
I – o nieokreślonym zagrożeniu
R – rzadkie, potencjalnie zagrożone
V – narażone, zagrożone wyginięciem
E – wymierające, krytycznie zagrożone

Prawa autorskie.