ochrona prawna:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy ochrony prawnej:
– ścisła ochrona gatunkowa
– częściowa ochrona gatunkowa
– brak ochrony gatunkowej

Prawa autorskie.