typ ogólny:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy owocników pod kątem podłoża na/w jakim występują:
– gatunek naziemny
– gatunek nadrzewny
– gatunek podziemny
– gatunek koprofilny
– gatunek drapieżny
– gatunek naporostowy
– gatunek wodny

Prawa autorskie.