trend liczebności w kraju:

ogólnie wyszczególnia się następujące trendy liczebności w kraju:
– rosnący
– stabilny
– malejący

You cannot copy content of this page