występowanie – typ:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy występowania owocników:
– w grupie
– pojedynczo
– pojedynczo lub w grupie

Prawa autorskie.