osłona – typ:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy osłon owocników:
– całkowita
– częściowa

You cannot copy content of this page