trzon – typ:

ogólnie wyszczególnia się następujące typy trzonów:
– centryczny
– ekscentryczny

Prawa autorskie.